Čističky s membránou MBR

ČOV s membránovým bioreaktorem (MBR) kombinuje konvenční biologické čištění odpadních vod s membránovými technologiemi. Separace aktivovaného kalu v konvenčních čistírnách odpadních vod probíhá v dosazovacích nádržích. Tento způsob separace má své limity v kvalitě vyčištěné vody a ve vyšším nároku na složení aktivovaného kalu. Membránová separace spočívá v utlra, či mikrofiltraci -  směs vyčištěné vody a kalu je pod tlakem filtrována přes membrány a výsledný odtok (permeát) je zbaven téměř veškerých nerozpuštěných látek a mikrobiálního znečištění - permeát je tedy hygienicky zabezpečen.

Výhody membránových čistíren:

  • Vysoká kvalita vyčištěné vody (permeátu) vhodná pro recyklaci
  • Díky vyššímu objemovému zatížení aktivace lze zvětšit kapacitu stávající čistírny na 2-3 násobek původní kapacity
  • MBR si poradí s látkově i hydraulicky nestabilním nátokem na čistírnu

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme

Rádi Vám poradíme s výběrem a připravíme nabídku na míru. Neváhejte nás kontaktovat.