Modely Odlučovače lehkých kapalin

Odlučovač tuků LT0,5 - EK

Max. průtok 0,5 l/s

Zobrazit v eshopu

Odlučovač tuků LT1- EK

max. průtok 1 l/s

Zobrazit v eshopu

Odlučovač tuků LT2 - EK

max. průtok 2 l/s

Zobrazit v eshopu

Odlučovač tuků LT4 - EK

 max. průtok 4 l/s

Zobrazit v eshopu

Odlučovač tuků LT6 - EK

max. průtok 6 l/s

Zobrazit v eshopu

Odlučovač tuků LT10 - EK

max. průtok 10 l/s

Zobrazit v eshopu

Odlučovače lehkých kapalin

Popis

Odlučovače lehkých kapalin jsou určeny pro zachycení a odloučení volných lehkých kapalin zejména ropných látek ze znečištěných vod. Odlučovače lehkých kapalin slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům lehkých kapalin nebo by mohlo dojít k většímu úniku lehkých kapalin do povrchových vod.
 

Určeno pro:

 odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací
 zpevněných parkovacích a odstavných ploch (manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.)
 

Princip technologie

1. fáze - gravitační separace suspendovaných a volných rop. látek ve vstupní části
2. fáze - separace jemně rozptýlených ropných látek a jejich nestabilních emulzí v koalescenčním filtru
3. fáze - dočištění sorpcí na sorpčním filtru (pouze sorpční odlučovač)

Údržba

 minimální časové nároky na obsluhu
 občasné kontroly a čištění odlučovače a koalescenční vložky, případně výměna sorpčních filtrů

Výhody konstrukce

 dlouhá životnost použitých materiálů (polypropylen, nerezová ocel)
 jednoduchá instalace a manipulace
 dvě varianty provedení - kruhová a obdélníková
 vodotěsnost

Postup instalace

 Výkop základové jámy
 Zřízení podkladní armované betonové desky
 Usazení do vodorovné polohy
 Připojení na kanalizaci
 Obetonování odlučovače
 Napuštění odlučovače vodou

Typy a modely 

 

  • Koalescenční odlučovače

Pozn.: Garantované výstupní znečištění do 5 mg NEL/l
k - kruhová nádrž

  • Asorpční odlučovače

Pozn.: Garantované výstupní znečištění do 0,5 mg NEL/l
k - kruhová nádrž

 

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme

Rádi Vám poradíme s výběrem a připravíme nabídku na míru. Neváhejte nás kontaktovat.